Databázos

1. Prihláste sa do Webadminu
2. V sekcii Služby vyhľadajte vašu doménu a kliknite na ňu
3. V ľavom menu kliknite na kategóriu Databázy, kliknite na Menu pri databáze (zobrazené ako 3 bodky) a potom na tlačidlo Zálohy