Databázky

4. Odporúčame najprv vytvoriť aktuálnu zálohu databázy a to kliknutím na Menu (zobrazené ako 3 bodky) pri konkrétnej databáze a kliknúť na Vytvoriť databázu zo zálohy.