Databázka

Nakoľko sa v databáze môžu nachádzať produkčné dáta ako napríklad články, objednávky a podobne odporúčame vykonať obnovu databázy vytvorením kópie databázy zo zálohy